Nascholing Res, non verba

Nascholing Res, non verba.

Actiever omgaan met Latijnse en Griekse woordenschat

Woensdag 23 januari 2019

Universiteit Gent
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Blandijnberg 2
9000 Gent

Zonder woordenschat is er geen taal, laat staan een goed verhaal: dit lijkt de evidentie zelve. Ondanks het immense belang van woordenschat voor tekstbegrip, is in het verleden aan woordenschatverwerving, woordkennis en woordenboekgebruik niet veel aandacht besteed in het onderzoek en de didactiek van de klassieke talen. Hierin is het laatste decennium verandering gekomen. Niets te vroeg wellicht, want de traditionele impliciete en eenzijdige aanpak lijkt niet meer te renderen.

Met deze nascholing willen we leraren Latijn en Grieks informeren over het recente onderzoek naar woordenschatverwerving en voorbeelden bieden van een alternatieve omgang met vocabularium. De verschillende fases binnen het curriculum klassieke talen komen aan bod: van de eerste kennismaking met nieuwe woorden tot de herhalingstoets, van de woordkaartjes in het eerste jaar tot het gebruik van het woordenboek in de bovenbouw.

Na een kort plenumreferaat worden vier workshops aangeboden waarvan de deelnemers er twee bijwonen.